RuneDragniRune Drægni, Rådgiver

Rune Drægni har utdannelse innen informasjon og samfunnskontakt, med tilleggsutdanning innen jus, markedsøkonomi, logistikk og ledelse. Han har en bred bakgrunn fra shipping, internasjonal handel, transport og detaljhandel. Han har jobbet med mange av de største vare- og detaljistkjedene i Norge, og internasjonalt vært med på å etablere miljøeffektive logistikkløsninger. Han har også erfaring fra media og bilteknisk bransje.

De siste 14 årene har han jobbet for GRIP (Grønt i praksis) og drevet eget rådgivende selskap. I GRIP var han ansvarlig for GRIPs største næringslivskunder og var drivkraften bak prosjekter som Grønne Allianser, En Dag Med GRIP og Klimaløftet. Han var også ansvarlig for GRIPs satsning innen klima, transport, mobilitet og bil.

Rune har hatt ansvaret for offentlige rapporter, veiledere og prosjekter. Han i tillegg vært rådgiver på en rekke ulike prosjekter, både for myndigheter og organisasjoner og har bl.a. a. jobbet for DLF (Dagligvareleverandørenes Forening), Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, KLIF, Virke (HSH), NHO, Transnova og Oslo Kommune. I dag leder han i tillegg prosjektet «Miljøfokus Bil»  på vegne av Norges Bilbransjeforbund.

Rune Drægni har bistått flere bedrifter med innføring av ISO, og er i tillegg godkjent Miljøfyrtårnkonsulent og sertifisør med tilleggskompetanse på hovedkontor.

JanBjerkJan Bjerk, Rådgiver

Jan Bjerk har samfunnsfaglig utdannelse fra Universitetet i Oslo: Cand. mag med fagene statsvitenskap, sosialøkonomi og historie.

Bjerk har bred operativ og strategisk ledererfaring fra organisasjoner og private virksomheter. Han var i perioden 1999 til 2011 redaktør i tidsskriftet Miljøstrategi, og skrev om miljøledelse, samfunnsansvar, og miljø- og klimatiltak i virksomheter, miljøteknologi, avfall & gjenvinning, energi & transport.

Jan Bjerk er godkjent Svanemerkekonsulent og Miljøfyrtårnkonsulent for private og offentlige virksomheter i Norge, også for Hovedkontor, og er også godkjent sertifisør. Han har bistått nærmere 50 virksomheter i forbindelse med innføring av miljøledelse.

_________________________________________________________________________________________________________

e-mail: post@ecoteam.no         tel: +47 900 25 168