EcoProsjektVi formulerer gjerne prosjekter innenfor relevante fagområder og har dessuten lang erfaring fra skriving av søknader om prosjektfinansiering, både fra Norge og andre nordiske land, og også fra EU-systemet. Vi hjelper deg gjerne med Transnova, Eco Innovation, LIFE+, Interreg, etc.

 


Relevante finansieringskilder:

  • Interreg IVB Nordsjøprogrammet: Gir støtte til regional utvikling gjennom transnasjonale prosjekter. Et overordnet mål for programmet er å utvide rammene for territorielt samarbeid og satse på kvalitativt sterke prosjekter innen innovasjon, miljø, tilgjengelighet og bærekraftig og konkurransedyktige lokalsamfunn (http://interreg.no/underprogram_vis.asp?upid=32&kat=B).
  • Eco-Innovation: Skal fremme innovativ miljøteknologi for å beskytte miljøet, samtidig som EUs mål om konkurranseevne og økonomisk vekst blir ivaretatt. Bedrifter kan søke om å få finansiering til prosjekter som ligger innenfor de prioriterte områdene. Miljøinnovasjon defineres som «innovasjon som retter seg mot å øke anvendelsen av bærekraftig utvikling, gjennom å redusere innvirkningen på miljøet med en mer effektiv og ansvarlig bruk av naturressurser, inkludert energi».
  • Intelligent Energy Europe (IEE): Støtter SAVE (energibruk), ALTENER (fornybar energi) og STEER (transport).

EcoTeam dekker hele den «den grønne verdikjeden»! Vår kompetanse spenner fra gjennomføring av miljølanalyser (EcoAnalyse), utforming av strategier (EcoStrategi) for samfunnsansvar og miljøledelse, via intern opplæring (EcoKunnskap), til coaching med henblikk på sertifisering og synliggjøring av virksomhetenes engasjement.

Gjennomførte prosjekter:

  • Edinburgh Handelskammer: Utarbeidet forslag til en ’business to business’ online markedsplass for CSR-produkter og tjenester, med et avansert, internt betalingssystem. Andre samarbeidspartnere er Samfunnsansvar Danmark og Handelskammere Holland Noord – West.
  • Wheels4All Netherlands: Utarbeidet forretningsplan og søknad om økonomisk støtte for oppskalering av tilbudet til 1000 biler og 7000 medlemmer, forskning og utviklingsarbeid, prosjektledelse for oppstart av bildelingsordning i små kommuner.
  • Rozendom Technologies: en bedrift det er i ledelse teknisk i bygge simulatorer for bil, buss og lastebiler som kan brukes for øko-kjøring og sikkerhet. Vi fant pengene for oppskalering.
  • Citadel Industries. Vannhyasinter er en pest i Tropisk lander. Vi hjelpet med å finne penger for en nyskapende løsning, med storskala hosting, vannrensing, og bruker planter som råstoff, og fornybar energiproduksjon.
  • Belfast bystyre: vi laget en Interreg Søknad for en incentivordning for bærekraftig atferd av borgere.
  • BCC, parten fra KESA det er europas fjerde største handelsselskap innen forbrukerelektronikk. Strategisk anmeldelse å bli klimaet leder inne sektoren. BCC vant adskillige forarbeide med dens klimaet annonsekampanje.