EcoEasy

– en smartere og mer kostnadseffektiv vei til miljøledelse. Nå er det mulig å innføre miljøstyringssystemene ISO 14001 og EMAS via 30 steg i løpet av ti dager på en enklere måte. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, EMAS Easy – en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming for å innføre miljøledelse.

 


Et sentralt element i EMAS Easy-metodikken er EcoMapping, som er en visuell og lettfattelig måte å kartlegge kritiske miljøområdene i virksomheten. EMAS Easy fører virksomheten raskere frem til sertifisering og er derfor også mer kostnadseffektiv enn en vanlig sertifiseringsprosess.EcoTeam har rådgivere som kan hjelpe norske virksomheter med å innføre miljøledelse i henhold til EMAS Easy-metodikken. Vi vil gjerne gjøre det enda enklere og enda rimeligere!

Gjennom en kombinasjon av fellessamlinger og individuell rådgivning, reduserer vi timeforbruket for den enkelte virksomhet. I tillegg er det konstruktivt å lære noe nytt sammen med andre virksomheter.Vi er fleksible og tilbyr både et ferdig utviklet kurs- og rådgivningsopplegg og et mer skreddersydd opplegg for bedrifter som selv ønsker å arbeide sammen i ‘clusters’, det være seg på grunn av geografisk nærhet eller beslektet produksjon. Dette opplegget vil også kunne egne seg for konsern, der datterselskapene kan utgjøre et eget cluster.

EcoTeam har utviklet metoder og verktøy som gjør det til en «lek» å innføre ISO 14001, EMAS eller andre relevante ledelsessystemer.

EMASeasy_innhold

EcoEasy sikrer stadig forbedring igjennom:

  • Standardiserte og verdiskapende prosesser.
  • Innebygget evaluerings, forbedrings og utviklingsmekanismer.
  • Inkluderende beslutningsprosesser med rask implementering.
  • Reduksjon av unødvendig arbeid, aktiviteter, sekvenser, transporter, feil, overproduksjon, osv.
  • Konstant visuell kontroll av prosesser i virksomhetens grønne verdikjede.
  • Velutviklet hjelpeverktøy og dokumentasjon.

Du finner EcoEasy beskrevet nærmere i denne håndboken som kan lastes ned.

 

 


e-mail: post@ecoteam.no         tel: +47 900 25 168